Η πρώτη ομάδα χωρών που θα υποστηρίξουν τη δέσμευση για τη διατήρηση των ωκεανών στο COP27

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την πρώτη ομάδα χωρών που θα υποστηρίξουν τη δέσμευση για τη διατήρηση των ωκεανών στο COP27 Κατά τη διάρκεια της έβδομης Διάσκεψης του Ωκεανού στο Παλάου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τη Δέσμευση για τη Διατήρηση των Ωκεανών, μια νέα φιλόδοξη προσπάθεια που ενθαρρύνει τις χώρες να δεσμευτούν να διατηρήσουν ή να […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page