81 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΙΜΗΣ ΔΟΞΑΣ ΚΑΙ ΗΡΩΙΣΜΟΥ

Σπάνιες εικόνες από τον ηρωισμό των Ελλήνων μαχητών στα υψώματα της Βορείου Ηπείρου κατά τη διάρκεια του Έλληνο – Ιταλικού πολέμου, από το Πολεμικό μουσείο.

© 2023 Antonios L Vasileiou