Η Σύμβαση του Montreux για το καθεστώς των στενών Δαρδανελλίων και Βοσπόρου.


Επειδή πολλές ανακρίβειες ακούγονται σχετικά με το αν η Τουρκία μπορεί να κλείσει τα στενά των Δαρδανελλίων και του Βοσπόρου, επειδή του το ζητάει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι, παραθέτω παρακάτω τα σχετικά άρθρα της Σύμβασης του MONTREUX-1936 η οποία καθορίζει το καθεστώς των στενών.

Η Τουρκία εφόσον δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και δεν απειλείται ευθέως με πόλεμο, δεν μπορεί να κλείσει τα στενά. Δείτε τι λέει η Σύμβαση του Montreux.

CONVENTION REGARDING THE REGIME OF THE STRAITS

ΑΡΘΡΟ 4

Σε καιρό πολέμου, που η Τουρκία που δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, τα εμπορικά πλοία, υπό οποιαδήποτε σημαία ή με οποιοδήποτε είδος φορτίου, θα απολαμβάνουν ελευθερία διέλευσης και ναυσιπλοΐας στα Στενά με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 και 3. Η πλοήγηση και η ρυμούλκηση παραμένουν προαιρετικές.

ΑΡΘΡΟ 5

Σε καιρό πολέμου, που η Τουρκία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, τα εμπορικά πλοία που δεν ανήκουν σε χώρα σε πόλεμο με την Τουρκία θα απολαμβάνουν ελευθερία διέλευσης και ναυσιπλοΐας στα Στενά υπό τον όρο ότι δεν βοηθούν με κανέναν τρόπο τον εχθρό. Τα πλοία αυτά θα εισέρχονται στα Στενά την ημέρα και η διέλευση τους θα επηρεάζεται από τη διαδρομή που θα υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από τις τουρκικές αρχές.

ΑΡΘΡΟ 6

Σε περίπτωση που η Τουρκία θεωρήσει ότι απειλείται με άμεσο κίνδυνο πολέμου, οι διατάξεις του άρθρου 2 θα συνεχίσουν ωστόσο να εφαρμόζονται εκτός από το ότι τα πλοία πρέπει να εισέρχονται στα Στενά την ημέρα και ότι η διέλευση τους πρέπει να πραγματοποιείται από τη διαδρομή που, σε κάθε περίπτωση, υποδεικνύεται από το τουρκικό αρχές. Στην περίπτωση αυτή, η πλοήγηση μπορεί να καταστεί υποχρεωτική, αλλά δεν επιβάλλεται καμία χρέωση.

ΑΡΘΡΟ 20

Σε καιρό πολέμου, που η Τουρκία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, οι διατάξεις των άρθρων 10 έως 18 (αφορούν μέγεθος και διάρκεια παραμονής πολεμικών σκαφών στον Εύξεινο Πόντο) δεν εφαρμόζονται.

Η διέλευση των πολεμικών πλοίων θα επαφίεται εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια της τουρκικής κυβέρνησης.

ΑΡΘΡΟ 21

Εάν η Τουρκία θεωρήσει ότι απειλείται με άμεσο κίνδυνο πολέμου, θα έχει το δικαίωμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 της παρούσας Σύμβασης. Πλοία που έχουν περάσει από τα Στενά πριν η Τουρκία κάνει χρήση των εξουσιών που της έχουν παραχωρηθεί από την προηγούμενη παράγραφο, και τα οποία έτσι βρίσκονται χωρισμένα από τις βάσεις τους, μπορεί να επιστρέψουν σε αυτές.

Ωστόσο, γίνεται κατανοητό ότι η Τουρκία μπορεί να αρνηθεί αυτό το δικαίωμα σε πολεμικά πλοία που ανήκουν στο κράτος του οποίου η στάση οδήγησε στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Ακολουθεί το κείμενο και στην Αγγλική γλώσσα.

ARTICLE 4 : In time of war, Turkey not being belligerent, merchant vessels, under any flag or with any kind of cargo, shall enjoy freedom of transit and navigation in the Straits subject to the provisions of Articles 2 and 3. Pilotage and towage remain optional.

ARTICLE 5 : In time of war, Turkey being belligerent, merchant vessels not belonging to a country at war with Turkey shall enjoy freedom of transit and navigation in the Straits on condition that they do not in any way assist the enemy. Such vessels shall enter the Straits by day and their transit shall be affected by the route which shall in each case be indicated by the Turkish authorities.

ARTICLE 6 : Should Turkey consider herself to be threatened with imminent danger of war, the provisions of Article 2 shall nevertheless continue to be applied except that vessel must enter the Straits by day and that their transit must be affected by the route which shall, in each case, be indicated by the Turkish authorities. Pilotage may, in this case, be made obligatory, but no charge shall be levied.

ARTICLE 20 : In time of war, Turkey being belligerent, the provisions of Articles 10 to 18 shall not be applicable; the passage of warships shall be left entire y to the discretion of the Turkish Government.

ARTICLE 21 : Should Turkey consider herself to be threatened with imminent danger of war she shall have the right to apply the provisions of Article 20 of the present Convention. Vessels which have passed through the Straits before Turkey has made use of the powers conferred upon her by the preceding paragraph, and which thus find themselves separated from their bases, may return thereto.

It is, however, understood that Turkey may deny this right to vessels of war belonging to the State whose attitude has given rise to the application of the present Article.

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτή εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της. Επίσης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των άρθρων και των σχολίων χωρίς την αναφορά της σελίδας ως πηγή.

Ακολουθήστε την ιστοσελίδα μου στο GOOGLE NEWS για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.


Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

© 2023 Antonios L Vasileiou