Νόμος για την πρόληψη στρατολόγησης παιδιών ως στρατιώτες (Child Soldiers Prevention Act CSPA).


Το άρθρο 402 του νόμου για την πρόληψη στρατολόγησης παιδιών ως στρατιώτες (Child Soldiers Prevention Act CSPA), απαιτεί δημοσίευση στην ετήσια Trafficking in Persons Report (ΤΙΡ) καταλόγου ξένων κυβερνήσεων που έχουν αναγνωριστεί κατά το προηγούμενο έτος ως κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία, ή άλλες δυνάμεις ασφαλείας, ή ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά στρατιώτες, όπως ορίζεται στο CSPA. Αυτοί οι προσδιορισμοί καλύπτουν την περίοδο αναφοράς που αρχίζει την 1η Απριλίου 2020 και λήγει 31 Μαρτίου 2021.

Για τους σκοπούς της CSPA, και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child) σχετικά με τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, ο όρος «παιδί στρατιώτης» σημαίνει:

  1. Kάθε άτομο κάτω των 18 ετών που συμμετέχει άμεσα στις εχθροπραξίες ως μέλος των κυβερνητικών ενόπλων δυνάμεων, αστυνομίας ή άλλων δυνάμεων ασφαλείας.
  2. Οποιοδήποτε άτομο κάτω των 18 ετών που έχει προσληφθεί υποχρεωτικά σε κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία ή άλλες δυνάμεις ασφαλείας.
  • Οποιοδήποτε άτομο κάτω των 15 ετών έχει προσληφθεί εθελοντικά σε κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία ή άλλες δυνάμεις ασφαλείας ή
  1. Κάθε άτομο κάτω των 18 ετών που έχει στρατολογηθεί ή χρησιμοποιηθεί σε εχθροπραξίες, σαφώς από τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους.

Ο όρος «παιδί στρατιώτης» περιλαμβάνει οποιοδήποτε άτομο περιγράφεται στις παραπάνω περιπτώσεις (ii), (iii) ή (iv) και υπηρετεί υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός ρόλου υποστήριξης, όπως «μάγειρας, αχθοφόρος, αγγελιοφόρος, γιατρός, φύλακας ή σκλάβος σεξ».

Οι κυβερνήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παρακάτω εικόνας, υπόκεινται σε περιορισμούς, κατά την επόμενη χρήση, σε συγκεκριμένη ασφάλεια βοήθεια και εμπορική άδεια στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η CSPA απαγορεύει τη βοήθεια σε κυβερνήσεις που προσδιορίζονται στη λίστα κάτω από τις ακόλουθες αρχές:

  • Διεθνής στρατιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση,
  • Ξένη Στρατιωτική Χρηματοδότηση,
  • Διάθεση πλεονάζοντος υλικού και
  • Επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης.

Με εξαιρέσεις για ορισμένα προγράμματα τα οποία αναλαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη της αρχής της ειρηνευτικής επιχείρησης (Peacekeeping Operations authority).

Η CSPA απαγορεύει επίσης την έκδοση αδειών για άμεσες εμπορικές πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού σε τέτοιες κυβερνήσεις.

Από 1 Οκτωβρίου 2021 και με ισχύ για όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2022, αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν για τις χώρες που απαριθμούνται στον πίνακα, εάν δεν υπάρχει προεδρική παραίτηση, ισχύουσα εξαίρεση ή επαναφορά της βοήθειας σύμφωνα με τους όρους της CSPA.

Η απόφαση να συμπεριληφθεί μια κυβέρνηση στη λίστα CSPA, στηρίζεται σε μια σειρά πηγών, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης από πρώτο χέρι από κυβερνητικό προσωπικό των ΗΠΑ και από έρευνα και αξιόπιστη αναφορά από διάφορες οντότητες του ΟΗΕ, από διεθνείς οργανώσεις, τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ, καθώς και διεθνή και εγχώρια μέσα ενημέρωσης.

Μετάφραση από το πρωτότυπο Αντώνης Βασιλείου.

Πρωτότυπο κείμενο.

CHILD SOLDIERS PREVENTION ACT LIST

Section 402 of the Child Soldiers Prevention Act, as amended (CSPA) requires publication in the annual TIP Report of a list of foreign governments identified during the previous year as having governmental armed forces, police, or other security forces, or government-supported armed groups that recruit or use child soldiers, as defined in the CSPA. These determinations cover the reporting period beginning April 1, 2020 and ending March 31, 2021.

For the purpose of the CSPA, and generally consistent with the provisions of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, the term “child soldier” means:
i. any person under 18 years of age who takes a direct part in hostilities as a member of governmental armed forces, police, or other security forces;
ii. any person under 18 years of age who has been compulsorily recruited into governmental armed forces, police, or other security forces;
iii. any person under 15 years of age who has been voluntarily recruited into governmental armed forces, police, or other security forces; or
iv. any person under 18 years of age who has been recruited or used in hostilities by armed forces distinct from the armed forces of a state.

The term “child soldier” includes any person described in clauses (ii), (iii), or (iv) who is serving in any capacity, including in a support role, such as a “cook, porter, messenger, medic, guard, or sex slave.”

Governments identified on the list are subject to restrictions, in the following fiscal year, on certain security assistance and commercial licensing of military equipment. The CSPA prohibits assistance to governments that are identified in the list under the following authorities: International Military Education and Training, Foreign Military Financing, Excess Defense Articles, and Peacekeeping Operations, with exceptions for some programs undertaken pursuant to the Peacekeeping Operations authority. The CSPA also prohibits the issuance of licenses for direct commercial sales of military equipment to such governments. Beginning October 1, 2021, and effective throughout Fiscal Year 2022, these restrictions will apply to the listed countries, absent a presidential waiver, applicable exception, or reinstatement of assistance pursuant to the terms of the CSPA. The determination to include a government in the CSPA list is informed by a range of sources, including first-hand observation by U.S. government personnel and research and credible reporting from various UN entities, international organizations, local and international NGOs, and international and domestic media outlets.

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτή εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της. Επίσης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των άρθρων και των σχολίων χωρίς την αναφορά της σελίδας ως πηγή.

Ακολουθήστε την ιστοσελίδα μου στο GOOGLE NEWS για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.


Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

© 2023 Antonios L Vasileiou