Σημαντικές εξελίξεις νότια της Κρήτης.

Νέα NAVTEX (Νο 3 στο χάρτη) εξέδωσε ο Σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Ναυτικού με την οποία δεσμεύει περιοχή 12.900 τ.χλμ νότια της Κρήτης, από σήνερα και μέχρι νεοτέρας, για σεισμικές έρευνες από το σεισμογραφικό σκάφος Sanco Swift συνοδευόμενο από το σκάφος υποστήριξης Alexander 3, όπως στο χάρτη. Η περιοχή της νέας NAVTEX, Νο 3 […]

Βελτίωση NAVTEX ερευνών ΝΔ της Κρήτης.

Συμπληρωματική NAVTEX εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού με την οποία προστίθεται η δέσμευση νέας περιοχής εκτάσεως 4.200 τ.χλμ (Όπως στο χάρτη με κίτρινο χρώμα) νότια και σε συνέχεια με την προηγούμενη περιοχή για σεισμογραφικές έρευνες του σεισμογραφικού σκάφους της ExxonMobile. Η συνολικά δεσμευθείσα περιοχή ανέρχεται σε (27.000 + 4.200) 31.200 τ.χλμ. Η νέα […]

© 2023 Antonios L Vasileiou