Επακούμβηση NAVTEX

Την 28η Ιαν. 2022 η Ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία εξέδωσε NAVTEX με την οποία δεσμεύει περιοχή (μπλε περίγραμμα στον χάρτη) ανάμεσα Ρόδου και Καστελλορίζου, για αεροναυτικές ασκήσεις πυρών την 01 Φεβ. 2022 και από 09:00 έως 12:00. Την 21:07 της ίδιας ημέρας, η αντίστοιχη τουρκική υπηρεσία, όλως παρανόμως, εξέδωσε NAVTEX με την οποία δεσμεύει την περιοχή […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page