Τι είναι αυτό πάλι που εμφανίζεται τελευταία;;;

Παρατηρείται ότι τελευταία τα ΜΜΕ εμφανίζουν χάρτες μόνο με το FIR Αθηνών όταν μιλάνε για τις έρευνες ΝΔ της Κρήτης, χωρίς να το διευκρινίζουν, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι η Ελλάδα ενεργεί νοτίως εκτός των ορίων της εν δυνάμει ΑΟΖ της και εις βάρος της Λιβύης. Θέλω να πιστεύω ότι το κάνουν από άγνοια και […]

FIR Flight Information Region

Στην αεροπορία, μια περιοχή πληροφοριών πτήσης (FIR) είναι μια καθορισμένη περιοχή του εναέριου χώρου στην οποία παρέχονται μια υπηρεσία πληροφοριών πτήσης και μια υπηρεσία προειδοποίησης (ALRS). Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) καθορίζει ποια χώρα είναι υπεύθυνη για τον επιχειρησιακό έλεγχο ενός δεδομένου FIR. Τα FIR είναι το μεγαλύτερο τακτικό τμήμα εναέριου χώρου που χρησιμοποιείται […]

© 2022 Antonios L Vasileiou