30-31Ιαν. 1996, η νύκτα που πατήθηκε ο στρατιωτικός όρκος.

Η επίορκη ηγεσία των ΕΔ τη νύκτα των ΙΜΙΩΝ παρέβει καταφανώς τον όρκο της στην πατρίδα : “Να υπερασπίζω, με πίστην και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου, τας Σημαίας. Να μη τας εγκαταλείπω, μηδέ να αποχωρίζομαι ποτέ απ’αυτών.” Έπρεπε επίσης να συληφθεί άμεσα ο τότε ΥΠΕΞ κ. Πάγκαλος για την πρότασή του […]

© 2022 Antonios L Vasileiou