Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2022 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής 2021 για την Τουρκία.

Ακολουθεί το κείμενο του προσφάτου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μετάφραση Αντώνη Βασιλείου και στο τέλος το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική. Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Έκθεση 2021 για την Τουρκία Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2022 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής 2021 για την Τουρκία (2021/2250(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση […]

© 2023 Antonios L Vasileiou