Πέρασαν 109 χρόνια (5 Νοεμβρίου 1912) από την πρώτη απελευθέρωση της Χειμάρρας Βορείου Ηπείρου.

Μετά την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην υπ’ αριθ. 88263 διαταγή ανέφερε: «Κρίνω πολιτικώς σκόπιμον να καταληφθή το ταχύτερον Χιμάρα και υψωθεί εκεί Ελληνική Σημαία. Προς τον σκοπόν τούτον δύνασθε να διαθέσητε εθελοντικόν τι Σώμα αποβιβαζόμενον δια θαλάσσης εις Χιμάραν υπό την ηγεσίαν αυτού του Σπυρομήλιου. Το πράγμαν ευκταίον, αν είναι […]

© 2022 Antonios L Vasileiou