Πριν 73 χρόνια, την 4η Απριλίου 1949 υπεγράφη η συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Η συμμαχία αυτή υπεγράφη στην Ουάσινγκτον από 12 χώρες της Ευρώπης και της βόρειας Αμερικής (Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Δανία, ΗΠΑ, Ισλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία). Το 1952 προσχώρησαν στη συμμαχία η Ελλάδα και η Τουρκία και το 1955 η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Το πιό σημαντικό άρθρο της συμμαχίας είναι το άρθρο […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page