Τουρκικά «Δόγματα»

Από ανάρτηση στο Facebook του Αντγου (ε.α) Νικόλαου Ταμουρίδη, Επίτιμου Α’ Υπαρχηγού ΓΕΣ. Η Τουρκία έχει Όραμα και το όραμά της είναι Παγκόσμιο: Θέλει να καταστεί Μεγάλη Δύναμη στο διεθνές σύστημα ισχύος. Για να καταφέρει όμως να ανέλθει στο βάθρο της Μεγάλης Δύναμης πρέπει πρώτα να καταστεί Δύναμη Περιφερειακή. Αυτό προσπαθεί να το πετύχει με […]

© 2023 Antonios L Vasileiou