Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας & Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης

Η επιλεκτική παραβίαση του Συντάγματος οδηγεί σε παραβατικές και αυταρχικές κυβερνήσεις. Άρθρο 81: (Υπουργικό Συμβούλιο) Tην Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Mε διάταγμα που προκαλεί ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης μπορεί να διοριστούν ένας ή […]

Μη θυσιάζουμε ιστορικά γεγονότα στο βωμό πολιτικών πανηγυριών.

Δυστυχώς έχουμε αντικαταστήσει σημαντικά ιστορικά γεγονότα με πολιτικές φιέστες και σκοπιμότητες. Σαν σήμερα έγινε η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 η οποία κατέληξε στην παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα και στη μετάβαση της Ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη μοναρχία στη συνταγματική μοναρχία. Με τον όρο επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου περιγράφονται τα γεγονότα του 1843, τα […]

© 2023 Antonios L Vasileiou