Μία διαλυμένη χώρα βάζει για μία ακόμη φορά τα γυαλιά στην ισχυρή Ελλάδα.

Έγγραφο με τις συντεταγμένες της Συνορεύουσας Ζώνης κατέθεσε με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ την 11η Δεκεμβρίου 2023, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης. Λίγες ημέρες μετά την … Διακήρυξη των Αθηνών. Η εν λόγω δήλωση των συντεταγμένων έχει ως βασική προϋπόθεση ότι ο κόλπος της Σύρτης όλως παρανόμως θεωρείται κλειστός κόλπος πέραν από κάθε πρόβλεψη […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page