Και με τον Αστυφύλαξ και με το χωροφύλαξ ο πονηρός σουλτανίσκος.

Τη μέθοδο του επιτήδειου ουδέτερο ακολουθεί το μέλος του ΝΑΤΟ που λέγεται Τουρκία !!!! Ζητάει ηρεμία καθώς οι ΗΠΑ και η Ρωσία συναντώνται για συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος και προτρέπει τη Ρωσία και τη Δύση να αποφύγουν οποιεσδήποτε προκλήσεις καθώς διεξάγουν συνομιλίες για τη συσσώρευση ρωσικού στρατού στα σύνορα με την Ουκρανία, επειδή οποιαδήποτε σύγκρουση είναι […]

© 2023 Antonios L Vasileiou