Σύνοδος Κορυφής για τη Δημοκρατία 9-10 Δεκεμβρίου 2021.

  Στις 9-10 Δεκεμβρίου 2021, ο Πρόεδρος Μπάϊντεν θα φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής με τηλεδιάσκεψη, για αρχηγούς κυβερνήσεων, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα. Η σύνοδος κορυφής θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες και θα παράσχει μια πλατφόρμα για τους ηγέτες να ανακοινώσουν τόσο ατομικές όσο και συλλογικές […]

© 2022 Antonios L Vasileiou