Σχόλια και απόψεις επί των τρεχόντων Εθνικών μας θεμάτων.

Γράφει ο Αντιστράτηγος (ε.α.) Αντώνης Βασιλείου*. Έλληνο-Γαλλική και Έλληνο-Αμερικανική Συμφωνία. Προφανώς μία συμφωνία προϋποθέτει τη συμμετοχή δύο ή περισσοτέρων μελών, είναι αμφίπλευρη και σκοπό έχει το «δούναι και λαβείν». Αν μόνο ένα μέρος δίνει και το άλλο μόνο παίρνει, αυτό είναι συμφωνία αποικίας. Από εκεί και πέρα το τι θα δώσεις και το τι θα […]

© 2022 Antonios L Vasileiou