Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας & Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης

Η επιλεκτική παραβίαση του Συντάγματος οδηγεί σε παραβατικές και αυταρχικές κυβερνήσεις. Άρθρο 81: (Υπουργικό Συμβούλιο) Tην Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Mε διάταγμα που προκαλεί ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης μπορεί να διοριστούν ένας ή […]

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3528 / 2007

Τρία ερωτήματα τα οποία χρήζουν διευκρίνησης : 1ον. Στην έννοια «Ελληνική Ιθαγένεια» του νόμου, συμπεριλαμβάνονται και οι Έλληνες της Κύπρου; 2ον. Όταν κάποιος υπηρετεί τη θητεία του στον Κυπριακό Στρατό, ο νόμος το εκλαμβάνει ως ισοδύναμο υπηρέτησης στον Ελλαδικό Στρατό; 3ον. Αν δεν πληρούται μία εκ των δύο αυτών προϋποθέσεων του νόμου, μπορεί κάποιος να […]

© 2022 Antonios L Vasileiou