Ο καλόγερος που θυσιάστηκε όταν οι Σουλιώτες αναγκάστηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους στους Τούρκους και να φύγουν από τον τόπο τους.

Σαν σήμερα το 13 Δεκεμβρίου 1803 ο Εθνεγέρτης του Σουλίου καλόγερος Σαμουήλ, ανατινάζει την Αγία Παρασκευή στο Κούγκι και μαζί με 5 λαβωμένους υπερήλικες Σουλιώτες και μεταβαίνει μέσω του θανάτου στην Αθανασία. Απαντά έτσι στον τούρκο που τον φοβερίζει για τα μαρτύρια που θα περάσει στα χέρια του πασά. «Δεν είναι άξιος ο Βεζύρης, να […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page