Έτος 2022. Ένα έτος που μας φέρνει στη μνήμη την μεγαλύτερη εθνική τραγωδία του 1922.

Η Μικρασιατική καταστροφή είναι η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία στην ιστορία του σύγχρονου Ελληνικού κράτους. Στις 20 Ιουλίου 1922 και λίγο πριν την κατάρρευση του μετώπου, με τον νόμο 2870/1922, η Ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει στον Ελληνικό πληθυσμό να εγκαταλείψει την Μικρά Ασία. Ο νόμος αυτός ο οποίος ψηφίστηκε ομοφώνως και δημοσιεύτηκε την 1η Αυγούστου […]

© 2023 Antonios L Vasileiou