Συγκριτική εικόνα της ρωσικής οικονομίας.

Αριστερά είναι τρία οικονομικά στοιχεία της πολιτείας του Τέξας των ΗΠΑ και δεξιά της Ρωσίας. Πληθυσμός, Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.  

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page