Σταματήστε να παραγγέλνετε ορισμένοι δημοσιογράφοι, δήμαρχοι και πρόεδροι από ένα εναέριο και πυροσβεστικό μέσο σαν να παραγγέλνετε πίτσα!!!!

Από ανάρτηση στο Facebook του Αντγου (εα) Δημοσθένη Αναγνωστάκη, τέως υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Θα ΜΑΚΡΥΓΟΡΗΣΩ αλλά πιστεύω ότι αξίζει!!!! Θα γράψω σήμερα και θα βάλω ρεπό κάποιες μέρες!!!! Στο Π.Σ λειτουργεί το ψηφιακό σύστημα ENGAGE το οποίο είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ πανευρωπαϊκά και απορροφήθηκε από την κοινωνία της πληροφορίας!! Βλέπει όλο τον ΥΔΡΟΦΟΡΟ πυροσβεστικό στόλο καθώς […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page