Η Ελληνική Τουρκία.

Από την παρουσίαση του βιβλίου του επίτιμου Αρχηγού ΓΕΣ στρατηγού Φραγκούλη Φράγκου ” Ποια Τουρκία Ποιοί Τούρκοι” σε εκδήλωση στην παλιά Βουλή.  

© 2023 Antonios L Vasileiou