Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στις 20 Δεκ. 2021, εξέδωσε δελτίο τύπου για το σύστημα «ΠΑΝΟΠΤΗΣ», Το Πρώτο Anti-Drone Σύστημα Ελληνικής Σχεδίασης.

Του Μπάμπη Παπασπύρου* Θυμίζουμε ότι το ΕΚΕΤΑ εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα πάντα με το εν λόγω δελτίο τύπου: «το ΕΚΕΤΑ και η SAS Technology έχουν συνάψει σχετικό ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ στους τομείς της έρευνας, σχεδίασης και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, που θα οδηγήσουν στην εξέλιξη και εμπορική […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page