Η Τουρκία έχει πέσει ήδη παγίδα του Θουκυδίδη.

Σκέψεις και εκτιμήσεις του Αντγου (ε.α.) Αντώνη Βασιλείου. Όταν η δύναμη μιας χώρας αυξάνεται απειλητικά για την άλλη ηγεμονεύουσα δύναμη τότε προκαλεί φόβο και οδηγεί τις δύο χώρες σε πόλεμο. Ο Θουκυδίδης αναλύοντας τα αίτια του Πελοποννησιακού Πολέμου (431-404) διαπίστωσε πως το βασικό αίτιο της σύγκρουσης ήταν ο φόβος που κυριάρχησε στην Σπάρτη (ηγέτιδα ως […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page