Η Ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην 77η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. (Video)

Ολόκληρη η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην 77η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ακολουθεί και το κείμενο στην Ελληνική σε μετάφραση Αντώνη Βασιλείου καθώς και το κείμενο στην Αγγλική. Το κείμενο της ομιλίας στην Ελληνική. Το κείμενο της ομιλίας στην Αγγλική.  

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page