Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι !!!!

Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει τελείως. Από τη μία πλευρά τους στέλνουν συγχαρητήρια και από την άλλη τους γεμίζουν με μετανάστες !!!!! Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανάρτησε το παρακάτω Tweet για την εθνική Ημέρα της Πολωνίας. «Ειλικρινή συγχαρητήρια για την Εθνική Ημέρα στον στρατηγικό μας εταίρο Πολωνία και στον φιλικό Πολωνό λαό. Στεκόμαστε δίπλα στη σύμμαχό […]

© 2022 Antonios L Vasileiou