Στις 4 Ιουλίου 1822 έλαβε χώρα η μάχη του Πέτα Άρτας.

Μία από τις μάχες του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων του 1821 που συνήφθη, κατά το δεύτερο έτος της επανάστασης, στις 4 Ιουλίου του 1822, παρά το χωριό Πέτα, κοντά στην Άρτα, μεταξύ Ελλήνων αγωνιστών, συνεπικουρούμενων από το Τάγμα των Φιλελλήνων εναντίον οθωμανικού τακτικού στρατού συνεπικουρούμενου από σώματα ατάκτων μισθοφόρων Τουρκαλβανών. Η έκβαση της μάχης ήταν […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page