Μία διαλυμένη χώρα βάζει για μία ακόμη φορά τα γυαλιά στην ισχυρή Ελλάδα.

Έγγραφο με τις συντεταγμένες της Συνορεύουσας Ζώνης κατέθεσε με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ την 11η Δεκεμβρίου 2023, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης. Λίγες ημέρες μετά την … Διακήρυξη των Αθηνών. Η εν λόγω δήλωση των συντεταγμένων έχει ως βασική προϋπόθεση ότι ο κόλπος της Σύρτης όλως παρανόμως θεωρείται κλειστός κόλπος πέραν από κάθε πρόβλεψη […]

Η Λιβύη παρανομεί εις βάρος των Ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η Λιβύη κατέθεσε έγγραφο με το οποίο γνωστοποιεί την ανακήρυξη συνορεύουσας ζώνης 24 ν.μ. Η συνορεύουσα ζώνη είναι ζώνη 24 ν.μ. και αρχίζει από το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων. Η ζώνη αυτή δεν παρέχει στο κράτος που την ανακηρύσσει κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά δίνει δικαιώματα ελέγχου σε ζητήματα που αφορούν την εμπορική κίνηση (τελωνειακά), την […]

ΕΚΘΕΣΗ σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη.

Με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε η Έκθεση / σύσταση  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη. Το κείμενο της σύστασης μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την παρακάτω πρόταση Ελληνικού ενδιαφέροντος, σε μετάφραση Αντώνη Βασιλείου […]

Οι εκλογές δεν μπορούν να γεφυρώσουν το βαθύ πολιτικό ρήγμα στη Λιβύη.

Γράφει ο Αντιστράτηγος (ε.α.) Αντώνης Βασιλείου*. Στις 21 Δεκεμβρίου 2021, δύο ημέρες πριν οι Λίβυοι υποτίθεται ότι θα εξέλεγαν έναν πρόεδρο που θα μπορούσε τελικά να ενώσει τη χώρα πίσω από έναν ηγέτη, η εκλογική επιτροπή της Λιβύης ουσιαστικά ανέβαλε την ψηφοφορία. Η βία φαινόταν ξαφνικά επικείμενη στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα. Οι μη κυβερνητικές πολιτοφυλακές […]

Σύγκρουση του Συμβουλίου Προεδρίας της Λιβύης με τη Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.

Το Συμβούλιο της Προεδρίας της Λιβύης ανέστειλε τα καθήκοντα της Υπουργού Εξωτερικών Najla Mangoush, αλλά η μεταβατική κυβέρνηση απέρριψε την απόφαση αυτή. Το Συμβούλιο της Προεδρίας της Λιβύης ανέστειλε τα καθήκοντα της Υπουργού Εξωτερικών της Λιβύης Najla Mangoush λόγω “διοικητικών παραβάσεων” και της απαγόρευσε να ταξιδέψει εκτός της χώρας, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page