Η Λιβύη παρανομεί εις βάρος των Ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η Λιβύη κατέθεσε έγγραφο με το οποίο γνωστοποιεί την ανακήρυξη συνορεύουσας ζώνης 24 ν.μ. Η συνορεύουσα ζώνη είναι ζώνη 24 ν.μ. και αρχίζει από το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων. Η ζώνη αυτή δεν παρέχει στο κράτος που την ανακηρύσσει κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά δίνει δικαιώματα ελέγχου σε ζητήματα που αφορούν την εμπορική κίνηση (τελωνειακά), την […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page