Δύο σημαντικά άρθρα της συνθήκης της Λωζάνης για την εθνική κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου.

Του Αντώνη Βασιλείου. Τα δύο παρακάτω άρθρα της Συνθήκης της Λωζάνης είναι ξεκάθαρα σε ποιόν ανήκουν τα νησιά, οι νησίδες και οι βραχονησίδες, που απέχουν πέραν των 3 ναυτικών μιλίων από τις τουρκικές ακτές και σε ποιόν ανήκουν όσα από αυτά απέχουν λιγότερο από 3 ναυτικά μίλια Άρθρον 6. Όσον αφορά εις τα καθοριζόμενα υπό […]

© 2023 Antonios L Vasileiou