Η Μοναδικότητα του Ανθρώπου και η Κοινωνία.

Από ανάρτηση του Αντγου (εα) Δημήτρη Μπάκα στο Facebook Ο άνθρωπος χωρίς καμιά αμφιβολία αποτελεί μια μοναδικότητα μέσα στον ζωικό κόσμο. Συγκρινόμενος ακόμη και με τα πλέον προηγμένα από τα άλλα έμβια όντα, εκδηλώνει ριζικώς διαφορετικά γνωρίσματα. Διαθέτει λογική σκέψη μαζί με τη δυνατότητα να αναλύει, να συλλαμβάνει και να κατανοεί αφηρημένες έννοιες. Έχει την […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page