Οι Ένοπλες Δυνάμεις εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία εκπαίδευσης στο πλαίσιο της κύριας αποστολής τους.

Επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες έλαβαν χώρα την Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, όταν ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας είχαν υποχρεωτική αργία σε κάποιες περιοχές. Μην εξαντλείτε το στρατιωτικό προσωπικό σε αποστολές του κρατικού τομέα λόγω ανοργανωσιάς και ανικανότητας σας. Πηγή βίντεο : ΓΕΕΘΑ

© 2023 Antonios L Vasileiou