Μετά τα γεφύρια των ανθρώπων, πέφτουν και τα γεφύρια του Θεού. (φωτογραφίες πριν και μετά)

Σαν σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2018 έπεσε το ΘΕΟΓΕΦΥΡΟ στον Καλαμά ποταμό, ένα φυσικό στολίδι της Ηπείρου. Μετά τη Ζίτσα, κοντά στο χωριό Λίθινο, ο Καλαμάς είχε κάνει το θαύμα του. Σκάλισε με τα άγρια νερά του τον μεγάλο βράχο και παρουσίασε το παράξενο δημιούργημα «Το Θεογέφυρο» που επί αιώνες διευκόλυνε το πέρασμα του ποταμού με […]

© 2023 Antonios L Vasileiou