Ο ορθός όρος είναι «Ηπειρώτες της Βορείου Ηπείρου».

Απαιτείται μεγάλη προσοχή στις εκφράσεις των αρχόντων μας και όχι μόνο, όταν αναφέρονται στην Eθνική μας Mειονότητα της Βορείου Ηπείρου. Άλλο Αλβανοί και άλλο Έλληνες Ηπειρώτες της Βορείου Ηπείρου. Οφείλουμε όλοι στο λόγο μας, να διευκρινίζουμε σε ποιούς αναφερόμαστε και να μη τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Ο όρος «Βορειοηπειρώτες» που έχει επικρατήσει είναι […]

© 2023 Antonios L Vasileiou