Υπάρχει ακόμη το Εμπόλεμο Ελλάδος – Αλβανίας;

Γράφει ο Αντιστράτηγος (ε.α.) Αντώνης Βασιλείου*. Η ιστορία της εμπόλεμου καταστάσεως Ελλάδος – Αλβανίας,  από Ελληνικής πλευράς, άρχισε το 1940, όταν η κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά, λίγες μέρες μετά την έναρξη του Έλληνο – Ιταλικού  πολέμου, κυρώνει τον Αναγκαστικό Νόμο 2636/1940 (ΦΕΚ Α΄ 379, 10.11.1940) «Περί δικαιοπραξιών εχθρών και μεσεγγυήσεως εχθρικών περιουσιών», με βάση τον […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page