Οι πρώτες και τελευταίες ελεύθερες εκλογές στη Βόρειο Ήπειρο για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

Την 6η Δεκεμβρίου 1915 έγιναν οι πρώτες και τελευταίες ελεύθερες εκλογές στη Βόρειο Ήπειρο. Επίσης την 6η Δεκ. 1915 διενεργήθηκαν στην Ελλάδα γενικές βουλευτικές εκλογές για την συγκρότηση της Βουλής της ΚΑ’ Περιόδου. Οι εκλογές διενεργήθηκαν σ’ όλη την Επικράτεια με εκλογικούς καταλόγους και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως όριζε το ελληνικό Σύνταγμα και […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page