Ο Νέος Ψυχρός Πόλεμος θα είναι ένας πόλεμος μεταξύ δύο κόσμων και όχι μεταξύ δύο μπλοκς.

Γράφει ο Αντιστράτηγος (ε.α.) Αντώνης Βασιλείου*. Οι αναλυτές αγαπούν τις ιστορικές αναλογίες, συχνά τις χρησιμοποιούν για στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν τα σύγχρονα γεγονότα. Ο σημερινός βίαιος και περίπλοκος κόσμος δεν έχει έλλειψη τέτοιων ασκήσεων, με ορισμένους να ρωτούν εάν το σημερινό γεωπολιτικό τοπίο είναι παρόμοιο με αυτό της δεκαετίας του 1910 και του ανταγωνισμού […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page