ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3528 / 2007

Τρία ερωτήματα τα οποία χρήζουν διευκρίνησης : 1ον. Στην έννοια «Ελληνική Ιθαγένεια» του νόμου, συμπεριλαμβάνονται και οι Έλληνες της Κύπρου; 2ον. Όταν κάποιος υπηρετεί τη θητεία του στον Κυπριακό Στρατό, ο νόμος το εκλαμβάνει ως ισοδύναμο υπηρέτησης στον Ελλαδικό Στρατό; 3ον. Αν δεν πληρούται μία εκ των δύο αυτών προϋποθέσεων του νόμου, μπορεί κάποιος να […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page