Η Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας.

Δήλωση Αθηνών Για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Α.Ε. κ. Recep Tayyip Erdoğan και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, Α.Ε. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπροσωπώντας τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους (από κοινού αναφέρονται ως «τα Μέρη»), έχοντας προεδρεύσει της 5ης συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας της […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page