Γρηγόριος ο Ε΄ (1746 – 22 Απριλίου 1821) Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως,

Από ανάρτηση του Ανγου (ε.α.) Γεωργίου Πετρινού Σαν σήμερα, στις 10 Απριλίου 1821, ανήμερα του Πάσχα, εξ αφορμής της Επαναστάσεως, εισορμούν στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 5.000 από Ομάδες χυδαίου Όχλου, υπό την ηγεσία οργάνων των Ουλεμάδων και ανυπότακτων Γενίτσαρων, συλλαμβάνουν τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’ και τον απαγχονίζουν στην Κεντρική Πύλη, με έναν “φετφά” (δηλαδή την […]

© 2023 Antonios L Vasileiou