Ο μαρτυρικός θάνατος της ηρωικής δασκάλας Βασιλικής Παπαθανασίου.

Εκτελέστηκε στις 13-11-1946 από αντάρτες του ΕΑΜ στην πόλη του Σκρά από όπου καταγόταν και εργάζονταν. Πιο συγκεκριμένα την 13-11-1946 περίπου 330 αντάρτες του ΕΑΜ με την συνεργασία Βουλγάρων επιτέθηκαν στην πόλη του Σκρά και μετά τον πρώτο αιφνιδιασμό που κατόρθωσαν να επιτύχουν στην μικρή δύναμη του Ελληνικού Στρατού που υπήρχε στο Σκρά, και αφού […]

© 2023 Antonios L Vasileiou