Ύψιστο το δικαίωμα της αυτοάμυνας.

Να σταματήσουν κάποιοι άσχετοι με το Διεθνές δίκαιο να ρίχνουν νερό στο μύλο της Τουρκίας περί αποστρατικοποιημένων περιοχών. Να διαβάσουν το άρθρο 51 του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών περί του δικαιώματος αυτοάμυνας μίας χώρας και μετά να μας εξηγήσουν γιατί απεμπολούν αυτό το δικαίωμα για τη χώρα μας υπέρ της Τουρκίας. Παραθέτω το σχετικό άρθρο […]

© 2022 Antonios L Vasileiou