Το Ιερό της Δωδώνης, από τα πλέον σημαντικά αρχαία θρησκευτικά κέντρα.

Το Ιερό της Δωδώνης, από τα πλέον σημαντικά αρχαία θρησκευτικά κέντρα. Είναι γνωστό για το περίφημο μαντείο του καθώς και για το θέατρο, το οποίο είναι το εμβληματικότερο μνημείο του αρχαιολογικού χώρου και το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στην Ελλάδα. Η ανέγερσή του συνδέεται με την περίοδο της βασιλείας του Πύρρου (297-272π.Χ.) και με την τέλεση […]

© 2022 Antonios L Vasileiou