Η απελευθέρωση της Άρτας 24 Ιουνίου 1881

Στις 28 Μαρτίου του 1881 στη Κωνσταντινούπολη, καθορίστηκε μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η γραμμή των νέων συνόρων τους. Η Συμφωνία αυτή είναι ιδιαίτερα ιστορική για την Ελλάδα διότι δικαίωσε ένα όνειρο αιώνων. Σύμφωνα με τη Συμφωνία αυτή παραχωρήθηκαν στο Ελληνικό Βασίλειο οι πρώην οθωμανοκρατούμενες περιοχές της Θεσσαλίας και ένα τμήμα της Ηπείρου, ο νομός […]

© 2022 Antonios L Vasileiou