Σαν σήμερα 8 Δεκ. 1940 έλαβε χώρα η απελευθέρωση του Αργυροκάστρου.

Το Δεκέμβριο του 1940, κατά τη διάρκεια της ελληνικής αντεπίθεσης και προέλασης του Ελληνικού Στρατού μέσα στο βορειοηπειρωτικό έδαφος, το 11ο Σύνταγμα Πεζικού υπό τη διοίκηση του Συνταγματάρχη Πεζικού Κουδούνα Ιωάννη, ανήκε στην IV Μεραρχία. Η Μεραρχία αυτή, μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής της συγκέντρωσης στην περιοχή της Καλαμπάκας, στις 24 Νοεμβρίου, κατευθύνθηκε με νυκτερινές […]

© 2023 Antonios L Vasileiou