Σύμβαση περί Ανταλλαγής των Ελληνικών και Τουρκικών Πληθυσμών υπογραφείσα την 30η Ιανουαρίου 1923

Οι Ελληνορθόδοξοι που ζούνε σήμερα στην Τουρκία, είναι απόγονοι των 200.000 περίπου Ελλήνων, που επιτράπηκε να παραμείνουν στην Τουρκία, μετά την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Μετά από συστηματική καταπίεση ο αριθμός αυτός συρρικνώθηκε σημαντικά, κυρίως κατά το έτος 1955, με αφορμή τις εξελίξεις που συντελούνταν στο Κυπριακό. Σύμφωνα με […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page