Μη θυσιάζουμε ιστορικά γεγονότα στο βωμό πολιτικών πανηγυριών.

Δυστυχώς έχουμε αντικαταστήσει σημαντικά ιστορικά γεγονότα με πολιτικές φιέστες και σκοπιμότητες. Σαν σήμερα έγινε η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 η οποία κατέληξε στην παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα και στη μετάβαση της Ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη μοναρχία στη συνταγματική μοναρχία. Με τον όρο επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου περιγράφονται τα γεγονότα του 1843, τα […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page