Περί Ανακήρυξης και Οριοθέτησης ΑΟΖ.

Το πρόβλημα μας είναι να αντιληφθούμε τη διαφορά μεταξύ ανακήρυξης και οριοθέτησης ΑΟΖ. Επειδή πολλά ακούγονται περί ΑΟΖ, να υπενθυμίσω ότι η ανακήρυξη είναι μονομερής ενέργεια και η οριοθέτηση είναι διμερής. Δηλαδή ανακηρύσσω μόνος μου (στέλνω συντεταγμένες στον ΟΗΕ), και οριοθετώ με τον κάθε γείτονα μου χωριστά. π.χ. η οριοθέτηση με την Κύπρο αφορά μόνο […]

© 2023 Antonios L Vasileiou