Διεθνές Συνέδριο «Ο Αλή πασάς και η εποχή του».


Ο Δήμος Ιωαννιτών και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διοργανώνουν, στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δ. Χατζής», Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Ο Αλή πασάς και η εποχή του» στις 22, 23 και 24 Οκτωβρίου 2021. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Eπιτροπής «Ελλάδα 2021».

Πρόγραμμα:

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

18:00 Έναρξη του Συνεδρίου

Χαιρετισμοί:

Μωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιωαννίνων

Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ

Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου

Αντιφώνηση: Αναστάσιος Παπασταύρος, πρώην Δήμαρχος Ιωαννίνων

19:00 Συνεδρία I

Τα Γιάννενα και ο Αλή πασάς

Προεδρεύων: Ηλίας Σκουλίδας

Μια νέα Αθήνα; Ελληνικές εικόνες για τα Γιάννενα στα όψιμα χρόνια του Αλή πασά

Νάσια Γιακωβάκη

«Prospetto del Sistema Governativa …di Principe Vesir Ali Pasa»: όψεις του συστήματος διακυβέρνησης του Αλή πασά σε ανέκδοτο έγγραφο του απόρρητου αρχείου του Βατικανού Γεώργιος Παπαγεωργίου

«Cuius Auctoritas Eius Iurisdictio?»: αναστοχασμοί για τις αλλαγές εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας εντός του πασαλικίου Ιωαννίνων

Κωνσταντίνος Γιακουμής, Σπύρος Νίκας

20:00 Συζήτηση

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

10:00 Συνεδρία II

Όψεις της οικονομίας

Προεδρεύων: Ηλίας Κολοβός

Τα τσιφλίκια του αληπασαδικού οτζακίου. Μια προσέγγιση μέσα από ελληνικό και οθωμανικό αρχειακό υλικό

Μαρία Ανεμοδουρά

Αλβανοί γαιοκτήμονες στη Θεσσαλία στον μακρύ 19ο αιώνα: η περίπτωση του Αλή πασά Φένια Λέκκα Η παρουσία του Αλή πασά στη Θεσσαλία και η εδραίωση της πολιτικής και οικονομικής κυριαρχίας του

Γρηγόρης Στουρνάρας

«Κεσίμι». Η εφαρμογή μιας οικονομικής πρακτικής στις περιοχές κυριαρχίας του Αλή πασά Δημήτρης Δημητρόπουλος

11:20 Συζήτηση

11:40 Διάλειμμα

12:00 Συνεδρία IIΙ

Εξεγέρσεις και Επανάσταση

Προεδρεύων: Γιώργος Παπαγεωργίου

«Κι έφκιανε κάστρα, χαντάκια, κούλιες τριγύρ δια φύλαξες…»: Τεχνικά έργα την περίοδο του Αλή πασά των Ιωαννίνων

Γεώργιος Σμύρης

Η εξέγερση του πατρός Ευθυμίου Βλαχάβα και ο Αλή πασάς. Νέα στοιχεία και επαναπροσέγγιση του ζητήματος

Νικόλαος Σαπουνάς

Το τέλος του Αλή πασά των Ιωαννίνων και η Ελληνική Επανάσταση

Ηλίας Κολοβός

13:00 Συζήτηση

17:00 Συνεδρία IV

Αρχειακές ετοιμότητες

Προεδρεύουσα: Νάσια Γιακωβάκη

Το αρχείο του Αλή πασά και η συλλογή Φάρη της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Μιχάλης Κοκολάκης

Locating the Myth of Ali Pasha’s Treasure in Archives and Museums

Emily Neumeier

Αρχείο Αλή πασά στα Κεντρικά Αρχεία του Αλβανικού Κράτους: Εντοπισμός, μεταγραφή και έκδοση

Andi Rembeci, Sokol Çunga, Ermal Nurja

«Η γλώσσα …κόκκαλα τσακίζει»: σχέσεις ισχύος και υποτέλειας μέσα από τα έγγραφα του αρχείου Αλή πασά των Ιωαννίνων

Δώρης Κυριαζής

18:20 Συζήτηση

18:40 Διάλειμμα

19:00 Συνεδρία V

Ιστοριογραφικές και πολιτισμικές προσλήψεις

Προεδρεύουσα: Αμαλία Παππά

Κώστας Παπανικολάου – ο Γραμματικός του Αλή πασά. Αντανακλάσεις πολιτισμού σε μια συγκυριακή αυτοβιογραφία

Βάσω Ρόκου

Ο Αλή πασάς στην αμερικανική θεατρική σκηνή. Η περίπτωση του The Grecian Captive του Mordecai Noah (1822)

Μαρία Γεωργοπούλου

«Αληπασιάδες»

Ελένη Κουρμαντζή

The European symbols of Ali Pasha Tepelena: the constitution and his heraldic

Dorian Koçi

Ο Αλή Τεπελενλή και ζητήματα ιστοριογραφίας: από τη «σοσιαλιστική» ανάγνωση και τις εθνικές αφηγήσεις στη δημόσια Ιστορία

Ηλίας Σκουλίδας

20:40 Συζήτηση

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021

10:00 Επίσκεψη στο νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας και ξενάγηση στο «Μουσείο Αλή πασά και επαναστατικής περιόδου» από τον Φώτη Ραπακούση, Διευθυντή του Μουσείου.

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Πρόεδρος:

Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ

Μέλη:

Μαρία Γεωργοπούλου, Διευθύντρια Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών,

Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ,

Μωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιωαννίνων,

Άννα Μανδυλαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Αμαλία Παππά, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΓΑΚ,

Τάσος Σακελλαρόπουλος, Υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη,

Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ ΕΙΕ,

Επιστημονική Γραμματεία και Οργάνωση:

Χρήστος Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος για θέματα πολιτισμού στο Δήμο Ιωαννιτών,

Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Υποψήφιος Δρ. Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός συνεργάτης Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ,

Πρόεδροι-Ομιλητές:

Μαρία Ανεμοδουρά, Δρ. Ιστορίας Νέου Ελληνισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Κωνσταντίνος Γιακουμής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημιακού Κολλεγίου ΛΟΓΟΣ (Αλβανία),

Νάσια Γιακωβάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Sokol Çunga, Κεντρικά Αρχεία του Αλβανικού Κράτους,

Dorian Koçi, Δρ. Ιστορίας, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αλβανίας,

Μιχάλης Κοκολάκης, Ιστορικός, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος,

Ηλίας Κολοβός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης,

Ελένη Κουρμαντζή, Επισκέπτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου «Αγ. Κύριλλος και Αγ. Μεθόδιος», Veliko Tyrnovo (Βουλγαρία),

Δώρης Κυριαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Φένια Λέκκα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Emily Neumeier, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Temple (Η.Π.Α.),

Ermal Nurja, Ερευνητής-Οθωμανολόγος,

Σπύρος Νίκας, Αρχαιολόγος Εθνικού Ιστορικού Μουσείου Αλβανίας,

Γιώργος Παπαγεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Andi Rembeci, Λέκτορας του Πανεπιστημίου των Τιράνων,

Βάσω Ρόκου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Νικόλαος Σαπουνάς, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Ηλίας Σκουλίδας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Γεώργιος Σμύρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, gsmyri@tee.gr Γρηγόρης Στουρνάρας, Δρ. Χωροταξίας-Πολεοδομίας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αρχαιολόγος.

Το συνέδριο θα μεταδίδεται σε live streaming από το κανάλι του Δήμου Ιωαννιτών στο YouTube

(Πηγή : epirus-tv-news.gr)


Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page